Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
ĐỖ THỊ PHƯỢNG
Hiệu trưởng ĐỖ THỊ PHƯỢNG
Ngày tháng năm sinh 19/08/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐẠI HỌC
Điện thoại 0326126648
Email phuonghung1979@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách