Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
 • ĐỖ THỊ PHƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
  • Điện thoại:
   0326126648
  • Email:
   phuonghung1979@gmail.com
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn