Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Thị trấn

huyện Đăk Đoa - Gia Lai
gialai-dakdoa-mnthitran@edu.viettel.vn